İzmir Sağlık Platformu'ndan sağlık çalışanlarına destek!

İzmir Sağlık Platformu adına, sağlık çalışanları için düzenlenen basın açıklamasında Başkan Lütfi Çamlı, “Her zaman olduğu gibi bu süreçte de, sistemin aksaklıklarının doğurduğu sorunlar, sağlık çalışanlarına ihale edilmekte ve her fırsatta sağlık emekçileri halka şikayet edilmektedir” diyerek iktidara tepki gösterdi.

İzmir Sağlık Platformu'ndan sağlık çalışanlarına destek!
27 Ekim 2020 - 17:54 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 - 18:01

Aylin BAYRAM/İZMİR GÜNDEMİ-İzmir Sağlık Platformu adına düzenlenen pandemi mücadelesinde sağlık hizmetleri sunan emekçilerin sorunlarının ve taleplerinin paylaşıldığı basın toplantısı İzmir Tabip Odası konferans salonunda gerçekleştirildi.

Sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorlukları ve talepleri dile getiren İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, "Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, sağlıkta dönüşüm programının içinde barındırdığı sakıncaları daha da görünür kılmıştır.  Sağlığın bir meta olarak alınıp satılabildiği, kar odaklı bir sağlık sisteminin, toplum sağlığı için ne kadar tehlikeli olduğu yaşanarak görülmektedir.  Sağlıkta dönüşüm programıyla neredeyse ortadan kaldırılan koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Keza covid -19 pandemi sürecinde esas olarak sağlık çalışanları mücadele etmekte ve bu mücadelenin daha ne kadar süreceği de belirsiz görünmektedir. Giderek uzayan ve ağırlaşan pandemi süreci, sağlık çalışanları için uzun yıllardır biriken, ötelenen, iktidar ve sağlık bakanlığı tarafından görmezden gelinen sorunların daha da belirginleştiği ve açığa çıktığı bir aşamaya geldi.  Her zaman olduğu gibi bu süreçte de, sistemin aksaklıklarının doğurduğu sorunlar, sağlık çalışanlarına ihale edilmekte ve her fırsatta sağlık emekçileri halka şikayet edilmektedir.

Gerçeği yansıtmayan ücret artışı haberleri ile bir taraftan yönetimdeki zaafiyet örtbas edilmeye çalışılmakta, her gün yapılan başka bir değişiklikle kamu sağlık hizmetleri paralize edilmekte diğer taraftan sağlık çalışanlarının itibarı zedelenmekte ve her gün başka bir saldırıya maruz kalmasına sebep olmaktadır.
Bu özel mücadele döneminin koşullarının, pandemiye uygun olarak iyileştirilmediği, bu mücadeleyi yürütenlerin, eşitlik ve adalet anlayışından uzak görevlendirmelerle mağduriyetlerinin artırıldığı, yakın geleceğe dair kaygılarının yoğunlaştığı bu günlerde dahi sağlık çalışanları seslerini duyurmakta zorlanmaktadırlar.Sonu görünmeyen ve başa çıkılamaz bir boyuta ulaşmış olan iş yükü altında, tükenme noktasına gelen sağlık çalışanlarının emeklilik ya da istifa sayısındaki artış dikkat çekici boyutlardadır. Emeklilik ve istifaların yakın bir gelecekte ciddi bir iş gücü kaybı doğuracağı ve kamu sağlık hizmetinin aksayacağı aşikardır. Son açıklamalarda yaklaşık 40 bin sağlık çalışanının Covid -19 hastalığına yakalandığı, 100’ü aşkın sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ifade edilmiştir.

İnsan odaklı değil kar odaklı bir sistem haline gelmesi nasıl felaketlere yok açtığını görmekteyiz. Sağlık çalışanları çalışma koşulları ve çalışma saatleri giderek zor olmaya başladı. Yönetimsel olarak görüşlerimiz çok dikkate alınmasa da biz doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Sürece baktığımızda mart ayında çıkan pandemi bir pik yapmıştı. Belli bir sayıya kadar düşmüş olan vakalar giderek artış gösterdi. Sayın valimizinde açıkladığı gibi son aylarda 3 katına çıktığını gördük. Vakaların artacağını belirtmiş ve uyarmıştık. Sağlık çalışanları bu dönemde özveriyle çalışmalarına rağmen 40 bin sağlık çalışanı kovid oldu. Bir çok sorun bu süreçte gelişti. Sağlanan malzemelerin kalitesizliği gibi sorunlar yaşandı. Ekipmanlara rağmen hasta olan sağlık çalışanları oldu. Sağlık çalışanları düzenli kovid taramasından geçirilmiyorlar. Sağlık çalışanları bu süreçte bir takım ek ödemeler ya gerçekleşmedi ya da adaletsiz bir şekilde hayata geçti. Eylül ayı ek ödemelerinin ödenmediğini biliyoruz. Uzayan süreç sağlıkçıları tüketmektedir. Sağlıkta şiddet bitmedi. İzmir Sağlık Platformu olarak birlikte mücadele etmeye karar verdik. Bundan sonra da platform olarak birlikte hareket etmeye kararı aldık” dedi.

Acil çözüm beklenilen sorunlar!
İzmir Sağlık Platformu olarak acil çözüm beklenilen sorunları açıklayan diş hekimi Yaman Yamangil. “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi toplum sağlığı için ne kadar sorunlu olduğu görülmektedir. Sağlık çalışanları mücadele etmekte ve mücadelenin ne kadar süreceği bilinmemektedir. Sağlık emekçileri her fırsatta halka şikayet edilmektedirSağlık çalışanlarının çalışma koşulları, çalışma ortamları, çalışma saatleri gerçekçi ve bilimsel verilere uygun olarak organize edilmelidir. Virüs yükünü ve iş yükünü azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır. Zor koşullarda çalışan sağlık çalışanlarına psikolojik destek sağlanmalıdır. Sağlık çalışanlarının korunması için tüm tedbirler alınmalıdır. Standartlara uygun kişisel koruyucu ekipman yeterli miktarda ve düzenli olarak sağlanmalıdır.  Acil ve yoğun bakım gibi yüksek riskli alanların dışında da kişisel koruyucu donanım kullanımı titizlikle sürdürülmeli, bu alanda görev yapan çalışanların ekipman eksiği giderilmelidir. Yüksek risk altında bulunan sağlık çalışanları, covid-19 açısından ivedi ve öncelikli olarak düzenli tarama programına alınmalıdırlar. PCR test pozitifliğinin düşük duyarlılığı dikkate alınarak sağlık çalışanları hem semptom takibi, hem PCR hem de antikor taraması ile sürekli izlenmelidir.7

Dünya Sağlık Örgütünün belirttiği üzere; sağlık hizmeti nedeniyle covid-19 enfeksiyonu geçiren bir sağlık çalışanının zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanması sağlık çalışanının hakkıdır. Oysa ülkemizde temaslı veya hasta olunca, karantinaya alınması nedeniyle veya hastalık izni nedeniyle çalışamayan kişinin aldığı ücret düşmektedir. Bu konuda derhal düzenleme yapılmalıdır. Evde çocuğunu bırakarak ya da hastalığı aile bireylerine bulaştırma endişesini her gün taşıyarak  çalışmak durumunda kalan sağlık çalışanlarının, ulaşım, barınma, kreş gibi sorunlarının çözümü sağlanmalıdır. Covid-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, bu hastalığa bağlı oluşabilecek zararlar sebebiyle tüm sağlık emekçilerinin korunması, sadece hukuki değil aynı zamanda etik bir zorunluluktur. Yaklaşık 130 ülkenin gerek kendi deneyimlerini gerekse bu alandaki mevcut bilimsel bilgileri değerlendirerek sağlık çalışanlarında covid-19 hastalığını meslek hastalığı olarak kabul ettikleri görülmektedir. Ülkemizde hala meslek hastalığı sayılmaması sağlık çalışanlarına verilen değerin açık göstergesidir.

Sağlık çalışanları için kamuoyu önünde açıklanan pandemi ek ödemelerinin kapsayıcı, net ve adil olmaması sebebiyle iş barışını bozacağı unutulmamalıdır. Performansa dayalı geçiçi ve adil olmayan ek ödemeler yerine emekliliğe de yansıyacak şekilde, evrensel standartlara uygun, insan onuruna yaraşır, adil ve yeterli ücret ilkesi benimsenmelidir. Pandemi koşullarında devam eden sağlıkta şiddet olguları için, yöneticiler öncelikle özendirici tutumlardan vazgeçmekle başlayarak gerekli önlemleri almalı, sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamalıdır.

Ne kadar süreceği belli olmayan bu salgın sürecinde öncelikle sağlık çalışanlarını korumayı başaramaz, gerekli desteği sağlayamazsak toplumu koruyamayız. Pandemiye karşı en ön saflarında mücadeleyi yürüten sağlık çalışanları, kamunun hakkı olan sağlık hizmetine ulaşabilmesi adına, geleceğe dair kaygıları azaltan, güven veren, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olan sağlık çalışanını değerli gören, maddi ve manevi desteği, sözde değil fiilen ve sürekliliği sağlayarak gösteren bir sağlık yönetimi istiyor” dedi.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum